HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Članarina

Prema Statutu Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) član stručnog društva može biti samo osoba koja je član HLZ-a. Molimo da prije učlanjenja u HLZ-Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i plaćanja godišnje članarine društva regulirate članstvo u HLZ.

Fotokopiju uplate članarine društva (100,00 kn) dostavite poštom na adresu tajništva HLZ, Šubićeva 9, 10 000 Zagreb za HLZ HDHM ili na e-mail adresu riznicar.hdhm@hotmail.com

Broj žiro računa za uplatu članarine HLZ HDHM:


HR7423600001101214818, poziv na broj 268-124

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA