HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Dr. Ira Skok je anesteziolog na Klinici za anesteziologiju KB Sveti Duh. Stručnjak je u području regionalne anestezije, terapiji akutne i kronične boli, uglavnom za ortopedske traume i kirurgiju kralježnice. Na našem kongresu će biti voditelj radionice regionalne anestezije u hitnom prijemu

Michael Kellner

Dr. Michael Badger Kellner je specijalist hitne medicine i stručnjak u području operativne logistike hitnih prijema. Diplomirao je na Sveučilištu Columbia gdje je uz medicinu studirao i operativne procedure, logistiku i poboljšanje kvalitete operacijskih sala i hitnih prijema. Jedan je od suosnivača BEAR-a (tim za spašavanje hitnom helikopterskom službom Kraljevine Buthan), te je pionir o korištenju i uspostavi ECMO uređaja na odjelima hitne medicine kod COVID-19 pozitivnih pacijenata. Područje interesa mu je zbrinjavanje epiduralni hematoma i reanimatologija. Klinički je radio u SAD, Peruu i Buthanu.

virtualna radionica četvrtak, 19.5.2022., 18:00h

 

Program radionice

  • 18:00-18:10 Ivan Gornik Optimalno liječenje bolesnika s VTE : kako pristupiti liječenju bolesnika s karcinomom?
  • 18:10-18:20 Martina Pavletić Razumijevanje DOAK-a: Jesu li svi DOAK-i jednaki i koristimo li ih u punom potencijalu?
  • 18:20-18:30 Mate Lerga Prikaz slučaja bolesnika
  • 18:30-18:40 Ivan Brdar Prikaz slučaja bolesnika
  • 18:40-18:50 Danijela Herceg Prikaz slučaja bolesnika
  • 18:50-19:00 Neven Škaro Prikaz slučaja bolesnika
  • 19:00-19:20 Rasprava

Martina Pavletić
Dr. Martina Pavletić je specijalist internist, subspecijalist nefrolog i intenzivist. Pročelnica je OHBP-a KBC Rijeka. Autorica je nekoliko znanstvenih članaka, te je predsjednica ogranka Rijeka HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu.

Charles Haviland Mize
Dr. Charles Haviland Mize je specijalist hitne medicine i izvanbolničke intenzivne medicine te član edukacije specijalizanata na Sveučilištu Yale gdje je i diplomirao. Trenutno radi u Bangladešu u Međunarodnom odboru crvenog križa. Radio je na mnogim projektima u zemljama poput Myanmara i Buthana gdje je uveo zbrinjavanje trauma pacijenata i helikoptersku hitnu medicinu službu. Dobitnik je više nagrada u zemlji i inozemstvu za svoj nastavni i klinički rad.

Dr. Ingrid Bošan Kilibarda je doktor znanosti i specijalist hitne medicine. Od 2009. godine je zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Radila je u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Grada Zagreba, te je bila voditeljica nastavnog središta i zamjenica ravnateljice. Ima veliko iskustvo u edukaciji. Bila je dugogodišnji predsjednik HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu gdje je ostavila značajan trag i projekte.

Dr. Hrvoje Pintarić je profesor na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalist internist, subspecijalist kardiolog i specijalist hitne medicine. Autor je i koautor više znanstvenih radova i članaka u knjigama. Ispitivač je na specijalističkom ispitu iz hitne medicine u Hrvatskoj.

Dr. Monika Brodmann Maeder je predsjednica „International Society of Mountain Medicine“. Glavni je medicinski edukator u Švicarskoj, izvanredni profesor i „Master of Medical Education“ Sveučilišta u Bernu. Ima veliko iskustvo u kliničkim istraživanjima i studijama, medicinskoj edukaciji i hitnoj medicini

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA