HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Upoznajte naše predavače - Hrvoje Pintarić

 

Dr. Hrvoje Pintarić

 

 

Dr. Hrvoje Pintarić je profesor na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalist internist, subspecijalist kardiolog i specijalist hitne medicine. Autor je i koautor više znanstvenih radova i članaka u knjigama. Ispitivač je na specijalističkom ispitu iz hitne medicine u Hrvatskoj.

 

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA