HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

U organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora – Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine u Vodicama će se od 25. do 28. travnja 2018. održati 4. KONGRES HITNE MEDICINE s međunarodnim sudjelovanjem.
Program kongresa dostupan je na linku PROGRAM.
Više informacija o Kongresu pronađite na internet stranici www.kongres-hitna.org

Poštovane kolegice i kolege, želja nam je ponovo okupiti Vas na Školi hitne medicine. Tema ovogodišnje Škole su hitna stanja u infektologiji i pedijatriji, problematici s kojom se često susreću liječnici u hitnoj medicinskoj službi. Osim toga tečaj će obuhvatiti i hitna stanja u porođaju sa svim svojim specifičnostima i mogućim problemima.
Cilj ovog dvodnevnog tečaja je razmotriti i razjasniti cjelovitu problematiku infektivnog bolesnika te trudnica i djece u hitnoj medicinskoj službi.

 

Voditeljice tečaja 
doc.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med. 
dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med 

Suvoditelj 
prof.prim.dr.sc. Bruno Baršić, dr.med.

PRIJAVNICA ZA TEČAJ

Poštovane kolegice i kolege,

želja nam je okupiti Vas po četvrti put na Školi hitne medicine. Tema ovogodišnje Škole su hitna stanja u infektologiji i pedijatriji, problematici s kojom se često susreću liječnici u hitnoj medicinskoj službi. Osim toga tečaj će obuhvatiti i hitna stanja u porođaju sa svim svojim specifičnostima i mogućim problemima.
Cilj ovog dvodnevnog tečaja je razmotriti i razjasniti cjelovitu problematiku infektivnog bolesnika te trudnica i djece u hitnoj medicinskoj službi.

 

Voditeljice tečaja 
doc.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med. 
dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med

 

Suvoditelj 
prof.prim.dr.sc. Bruno Baršić, dr.med.

Tečaj je organiziran na način da se teorijska znanja stječu kroz predavanja i Priručnik koji ćete dobiti prije održavanja tečaja, praktične vještine na stanicama vještina te na kraju radionice s prikazima pojedinačnih slučajeva interaktivno s voditeljima radionica rješavate konkretne zadatke. Uvažavajući razlike koje proizlaze iz odgovornosti i djelokruga rada, a s ciljem da unaprijedimo timski rad, tečaj je zamišljen na način da je većina predavanja namijenjena svim polaznicima (doktorima medicine i medicinskim sestrama-tehničarima, dok je dio predavanja i radionica odvojen.

Literatura koja se koristi na tečaju je priručnik Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini, izdavač Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tečaj će biti bodovan od Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara

Osobita nam je čast i zadovoljstvo najaviti održavanje 4. Kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati 25.-28.04.2018. u Hotelu Olympia, Vodice.
Više informacija o temama kongresa, registraciji sudionika i prijavi sažetaka biti će dostupno uskoro.

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za hitnu medicinu na temelju odluke upravnog odbora i skupštine društva donesene dana 28. studenoga 2016. godine , objavljuje

 

POZIV NA ISKAZ INTERESA

Hrvatski liječnički zbor- Hrvatsko društvo za hitnu medicinu dodijeliti će dvije financijske potpore namijenjene pokriću troška rane kotizacije za 11. kongres hitne medicine Europskog društva za hitnu medicinu (EuSEM-a). Kongres se održava od 23. do 27. rujna 2017. godine u Ateni.

 

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:

kontinuirano članstvo u Hrvatskom liječničkom zboru u protekle tri godine
kontinuirano članstvo u HLZ -Hrvatskom društvu za hitnu medicinu u protekle tri godine
potvrda o prijavljenom radu za 11. kongres hitne medicine Europskog društva za hitnu medicinu
interes može iskazati samo jedan autor prijavljenog rada
da članu nije isplaćena financijska potpora za pokriće kotizacije unatrag pet godina od dana objave poziva na iskaz interesa od strane HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu

POPIS DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU:

popunjen obrazac prijave
potvrda o kontinuiranom članstvu u Hrvatskom liječničkom zboru u zadnje tri godine
izjavu o kontinuiranom članstvu u HLZ-Hrvatskom društvu za hitnu medicinu u zadnje tri godine
dokaz da je rad prijavljen na 11. kongresu hitne medicine EuSEM-a
sažetak prijavljenog rada iz područja hitne medicine na 11. kongresu hitne medicine EuSEM-a
Konačna odluka donijeti će se po dostavi potvrde o prihvaćanju rada od strane EuSEM-a.

Kandidati koji dobiju financijsku potporu HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu za pokriće troška kotizacije na 11. kongresu hitne medicine EuSEM-a, obavezni su na stručnom sastanku HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu prezentirati svoje radove i dati kratko izvješće s kongresa.

 

NAČIN PRIJAVE:

Prijave se vrše elektroničkim putem.

Popunjeni obrazac prijave zajedno sa navedenom dokumentacijom treba dostaviti na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ROK ZA PRIJAVU: 15. 06. 2017.

NAPOMENA:

Neće se razmatrati prijave koje ne budu potpune ili podnesene izvan navedenog roka.

Za sva dodatna objašnjenja zainteresirane osobe mogu se obratiti na kontakt adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obzirom na veliki interes polaznika odlučili smo poslijediplomski tečaj Škole hitne medicine Modul 3 ponoviti 17. i 18. veljače 2017. godine. Tema Škole je akutni abdomen, problematika koja je u svojoj kompleksnosti jedna od najčešćih dilema liječnika u hitnoj medicinskoj službi. Cilj ovog dvodnevnog tečaja je razmotriti i razjasniti cjelovitu problematiku bolesnika koji se javljaju u hitnu medicinsku službu s bolovima u trbuhu.

Voditeljice tečaja doc.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med. dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med

Suvoditelj prof.prim.dr.sc. Žarko Rašić, dr.med.

Tečaj je organiziran na način da se teorijska znanja stječu kroz predavanja i Priručnik koji ćete dobiti prije održavanja tečaja, praktične vještine na stanicama vještina te na kraju radionice s prikazima pojedinačnih slučajeva interaktivno s voditeljima radionica rješavate konkretne zadatke.  Uvažavajući razlike koje proizlaze iz odgovornosti i djelokruga rada, a s ciljem da unaprijedimo timski rad, tečaj je zamišljen na način da je većina predavanja namijenjena svim polaznicima (doktorima medicine i medicinskim sestrama-tehničarima, dok je dio predavanja i radionica odvojen. 

Literatura koja se koristi na tečaju je priručnik Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini, izdavač Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tečaj će biti bodovan od Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA