HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

U petak i subotu 23. i 24. studenog 2018. godine održana je Škola hitne medicine, Modul 5 u organizaciji HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Kliničke bonice Sveti Duh.

Voditeljice Škole i urednice priručnika koji su tiskani uz svaki Modul su doc.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr. med. i dr.sc. Ingrid Bošan Kilibarda, dr. med. Kako je tema Modula 5 bila hitna stanja u neurologiji i psihijatriji, suvoditelj je bio prof.prim.dr.sc. Vlado Jukić, dr. med.  Na tečaju je bio 71 polaznik.

 Osim naslovnih tema polaznici Škole  imali su priliku čuti aktualne smjernice u pristupu akutno otrovanom i palijativnom bolesniku, o medicinskoj dokumetaciji, te o pravnim aspektima rada u hitnoj medicini.  Kroz ovu zanimljivu i korisnu tematiku polaznike je proveo 21 predavač  kojima se i ovim putem zahvaljujemo na trudu u pripremi poučnih i zanimljivih predavanja, ali i na pisanju tekstova za priručnik „Hitna stanja u neurologiji i psihijatriji“.Modul  5 održan je u Zagrebu, u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče, u izuzetno ugodnom prostoru i atmosferi čemu su pridonijeli djelatnici Klinike svojom organiziranošću i susretljivošću.

Modul  5 je  bio posljednji u prvom ciklusu Škole hitne medicine koja se održava od 2014.  Okupio je više od 600 polaznika i 91-og predavača. Ukupno 25 polaznika završilo je sve module te su dobili diplome, a tri kolegice su i sretni dobitnici nagrada – Jelena Bielen, prva nagrada kotizacija za europski kongres hitne medicine, te Altijana Kadić i Renata Nikolić  za nacionalni kongres.

Koristimo priliku da se zahvalimo svim predavačima na sudjelovanju ali i vjernim slušačima, te se nadamo da se vidimo 2019 god na Modulu 1 – drugog ciklusa ŠKOLE HITNE MEDICINE.

Sretne i vesele Božićne blagdane žele Vam voditeljice tečaja.

Doc.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med

Dr.sc. Ingrid Bošan Kilibarda, dr.med

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA