HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

IZVJEŠĆE SA ŠOLE URGENCE

Predstavnice Hrvatskog društva za hitnu medicinu Ivana Srzić, rizničarka, i Anđela Simić, tajnica, prisustvovale su Šoli urgence koja se održala od 29. studenog do 01.prosinca 2018. godine u Laškom, Slovenija.

Teme ovogodišnje Šole, koja je sada počela novi ciklus s prvim Modulom, bile su hitna stanja u kardiologiji i pulmologiji. Prvi dan Šole održan je predseminar s radionicama iz ultrazvuka pluća, mehaničke ventilacije, opskrbe dišnog puta i interpretacije nalaza acidobaznog statusa. Predavanje su bila zanimljiva i korisna za kliničku praksu, a tijekom Šole ostvareni su i obnovljeni kontakti s kolegama iz Slovenije, izmjenjena iskustva iz prakse, te dogovorena buduća suradnja.

 

Zbornik predavanja sa Šole dostupan je za besplatno preuzimanje na sljedećem linku:

http://www.szum.si/literatura.html

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA