HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Dana 9. i 10. studenog održana je 5. StEPP edukacija za studente medicine nižih godina studija. StEPP okuplja studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Zagrebu koji volonterski i sa puno entuzijazma prenose svoja znanja i vještine potrebne za spašavanje ljudskih života.

Tijekom dva intenzivna dana studenti su imali prilike proći 9 različitih radionica koje su uključivale savladavanje kliničkih vještina potrebnih za zbrinjavanje politraumatiziranih bolesnika; od izvlačenja iz vozila, skidanja kacige i stavljanja ovratnika, zbrinjavanja dišnog puta, trauma pregleda itd. Predsjednica HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu prof.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim. dr. med sudjelovala je na edukuaciji kao gost predavač sa temom Politraumatizirani bolesnik u OHBP-u.

Uz iskrene čestitke na dobro organiziranoj edukaciji HLZ- Hrvatsko društvo za hitnu medicinu želi StEPP-u još puno aktivnosti i edukacije te s veseljem stoji na raspolaganju za svaku buduću suradnju.

  

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA