HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Drugi kongres hitne medicine i masovnih nesreća jugoistočne Europe održan je od 20. do 22. lipnja 2019. godine u Istanbulu, Turska, (2nd Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine).

Kongres je obilovao zanimljivim i aktualnim temama uz vrsne predavače, a organizatori su se potrudili i oko društvenog dijela programa.

 

Kao predstavnice našeg društva u Europskom društvu za hitnu medicinu (EuSEM-u), na kongresu su sudjelovale predsjednica HLZ - Hrvatskog društva za hitnu medicinu, prof.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med., i prva dopredsjednica, dr.sc. Ingrid Bošan Kilibarda, dr. med. Profesorica Nesek Adam bila je član organizacijskog odbora kongresa i održala predavanje na temu perspektive liječenja boli u hitnoj službi, a doktorica znanosti Bošan Kilibarda prikazala je sustav hitne medicine u Hrvatskoj.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA