HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU
ZAHTJEV ZA UVID U OSOBNE PODATKE

 

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka registriranje društvo HLZ - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu,
Šubićeva 9, 10 000 Zagreb

 

ISPITANIK

ZAKONSKI ZASTUPNIK/PUNOMOĆNIK ISPITANIKA 

Napomena: U skladu sa člankom 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je, na zahtjev ispitanika, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke, u slučaju njihove nepotpunosti, netočnosti ili neažuriranosti te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. (NN br.  103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12). 

 

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA